Flygplanen och prislista

All flygning med Landskrona Flygklubbs flygplan skall ske i enlighet med gällande lagar och luftfartsbestämmelser. Förare är skyldig att hålla sig väl informerad om gällande bestämmelser.

Notera särskilt att uthyrning endast får ske till medlemmar och att ingen form av kommersiell flygning får förekomma.

Betalning skall ske senast 3 dagar efter flygningen ifråga. Vid dröjsmål utgår ränta motsvarande räntelagens bestämmelser. Inbetalning till Bankgiro 625 – 1722 (glöm ej att ange namn och medlemsnummer samt vad inbetalningen gäller)

MotorflygplanSegelflygplanPrislista SegelflygplanPrislista Motorflygplan

 

Motorflygplan

RegTypAntal platserMTOWMax tillsatsviktMarschfartAktions tidTillverknings år
SE-MLF
Cessna 172S41157kg366kg124 knop4 timmar, bränsleförbrukning 38 liter/timme@75%2006
IFR och mörker
GPS-Garmin GTN 750 och Autopilot
SE-FZS

Cessna 172M41045kg376kg100 knop4,5 timmar, bränsleförbrukning 30 liter/timme1974
VFR och mörkerflygning
SE-EIH
eih_small_64
Piper Super Cub276 kt (ca 140 km/h)ca 2 tim 30 min1959

Segelflygplan

RegTypGlidtalSpännviddVingareaMax flygviktMax hastighetTillv.år
SE-UTS
DG1000-S
DG Flugzeugbau
DG1000S
1:42/1:4618/20 m16,72/17,53 m2750 kg270 km/h2002
SE-USH
ueg
Schleicher
ASK21Mi
01:3417 m17,95 m2705 kg280 km/h2009
SE-URO
uro2
Rolladen-Schneider
LS8-18
1:43/1:4815/18 m10,5/11,4 m2525 kg250 km/h2003
SE-UKA
uka
Schleicher
ASW24
01:4315 m10,0 m2500 kg280 km/h1990

Grundavgift:     2.900 kronor

Grundavgift är minsta debitering.
Berättigar till 5 TIMMARS FLYGTID under det kalenderår den erlagts.
Flygtid därutöver debiteras med timpris.
Ska betalas FÖRE nyttjandet.


Abonnemang: 4.500 kronor

Berättigar till OBEGRÄNSAD FLYGTID under det kalenderår den erlagts.
Ska betalas FÖRE nyttjandet.


 

Prislista Segelflyg

FlygplanUtan abonnemangMed Abonnemang
SE-USH ASK-21Mi
SE-USH
660 kr / timme0:-
SE-UTS DG-1000S
DG1000-S
600 kr / timme0:-
SE-URO LS8-18
uro2
540 kr / timme0:-
SE-UKA ASW-24
uka
480 kr / timme0:-
Bogsertid
(från start till urkoppling)
56 kr / minut
168 kr minsta debitering(3min)
56kr / minut
168 kr minsta debitering(3min)
Tachometertid
(självstart) ASK-21Mi
18 kr / "hundradel"18 kr / "hundradel"

Obligatoriskt abonnemang:       2400 kr
Gäller alla som vill flyga privat eller skola med klubbens flygplan (utom SE-EIH som står utanför prissystemet).

Prislista Motorflyg

FlygplanPrivat Skolning
 
SE-MLF
Cessna 172S


1296kr/timme1104kr/timme
SE-FZS
Cessna 172P

1152 kr / timme
972 / timme
SE-EIH Piper Super Cub

eih_small_64
1500 kr / timme

Landskrona Flygklubb