Kort historik om Landskrona Flygklubb

KORT HISTORIK OM LANDSKRONA FLYGKLUBB

År 1940 bildades i Landskrona en flygklubb under namnet “Clippern”. Till en början var det modellflygning som stod på programmet, men de första diskussionerna handlade om inköp av ett segelflygplan. Detta inköptes i byggsats 1944, samma år som klubbnamnet ändrades till “Landskrona Flygklubb”.

1946 inköptes det första motorflygplanet, en Piper Cub och flygfältet fanns på Flygeltofta. Under de första femtio åren har LFK arbetat i såväl med- som  motgång. Bl.a. så har vi flyttat från Flygeltofta, via Barsebäck, Eslöv och Borstahusen till Viarp där den förhoppningsvis permanenta Enoch Thulins  Flygplats är anlagd. Under samma tid har klubben köpt, brukat och sålt ett stort antal segelflygplan och motorflygplan, m.a.o. en stadig utveckling till det vi idag  kan erbjuda medlemmarna i Landskrona Flygklubb.

2008 beslöt modellflygklubben RC-Clippern att flytta sin verksamhet till Viarpsflygplats samt att ingå i Landskrona Flygklubb.

 

LITE HISTORIK RUNT ENOCH THULIN OCH FLYGFÄLTET

1910

Första i Sverige tillverkade flygmaskinen

I april 1910 visas den första i Sverige tillverkade flygmaskinen på Stadshotellet i Landskrona. Ingenjörerna Nyrop och Ask från Landskrona byggde flygmaskinen som snabbt fick namnet “Gräshoppan” av åskådarna.

1911

Egenhändigt byggt plan

Under ett par års tid utvecklar och bygger de båda flygpionjärerna flygmaskiner och 1911 lyckas Ask lyfta med sitt egenhändigt byggda plan ett hundratal gånger från Exercisfältet – Landskronas första flygfält.

1912

Enoch Thulin – filosofie doktor

Enoch Thulin – filosofie doktor 1912 – är den Landskronabo man mest förknippar med flyghistoriens barndom. Han erhåller ett franskt flygförarcertifikat

1913

Flyguppvisningar

1913 och startar flyguppvisningar över Exercisfältet med sitt inköpta flygplan Nordstjärnan. Redan 1913 bildar Enoch Thulin och Oscar Ask Aeroplanvarvet i Skåne – Avis. Man bygger om Nordstjärnan och man tillverkar reservdelar för Thulins flyguppvisningar samt nya flygplan av fransk typ.

1914

AB Enoch Thulins Aeroplanfabrik grundas

Enoch Thulin övertar ensamt Avis och det Nyropska båtvarvet där Gräshoppan byggts och grundar 1914 AB Enoch Thulins Aeroplanfabrik. Landskrona får en storindustri i hamnområdet med egen provflygbana och under krigsåren 1914 till 1918 växer fabriken och har närmare 1000 anställda vid krigsslutet.

1918

Tillverkningen upphör

Efter kriget uteblir dock statens beställningar av flygplan och tillverkningen upphör 1918.

1919

Enoch Thulin omkommer

Att flyget var “människans bästa samfärdsmedel” som Enoch Thulin hävdade i ett flygblad, var ingen allmän åsikt. För hans samtid var flygplan huvudsakligen ett militärt intresse. 14 maj 1919 omkommer Enoch Thulin i ett flyghaveri och en sann kämpe för utvecklingen av det civila trafikflyget försvinner.

1944

Nytt flygfält vid Borstahusen

Flygplatsutredningen 1944 redovisar planerade flygfält vid Helsingborg och Lund. För Landskronas del reserveras ett område öster om Borstahusen för privatplan

1959

Thulinfältet invigs

Den 14 maj 1959 invigs flygfältet vid Borstahusen. Det får namnet Thulinfältet till minne av Enoch Thulin som dödsstörtade på dagen 40 år tidigare.

 


Landskrona Flygklubb