Kort historik om Landskrona Flygklubb

År 1940 bildades i Landskrona en flygklubb under namnet ”Clippern”. Till en början var det modellflygning som stod på programmet, men de första diskussionerna handlade om inköp av ett segelflygplan. Detta inköptes i byggsats 1944, samma år som klubbnamnet ändrades till ”Landskrona Flygklubb”.

1946 inköptes det första motorflygplanet, en Piper Cub och flygfältet fanns på Flygeltofta. Under de första femtio åren har LFK arbetat i såväl med- som  motgång. Bl.a. så har vi flyttat från Flygeltofta, via Barsebäck, Eslöv och Borstahusen till Viarp där den förhoppningsvis permanenta Enoch Thulins  Flygplats är anlagd. Under samma tid har klubben köpt, brukat och sålt ett stort antal segelflygplan och motorflygplan, m.a.o. en stadig utveckling till det vi idag  kan erbjuda medlemmarna i Landskrona Flygklubb.

2008 beslöt modellflygklubben RC-Clippern att flytta sin verksamhet till Viarpsflygplats samt att ingå i Landskrona Flygklubb.

 

LITE HISTORIK RUNT ENOCH THULIN OCH FLYGFÄLTET

1979

Viarp

Flygfältet anläggs som ett gräsfält.

1980

LFK flyttar till sitt nya hem

LFK flyttar till sitt nya hem på Viarps Boställe. Klubbhuset rustas upp av medlemmarna. 40 års jubileum firas. Hangar A flyttas från Thulinfältet till Viarp.

1985

LFK startar med modellflygning

LFK startar med modellflygning för ungdomar mellan 7 -15 år. Föräldrar som tidigare motsatte sig ett flygfält i Viarp har nu sina barn i klubben.

1988

Byggandet av andelshangar C påbörjas

Byggandet av andelshangar C påbörjas och 6 platser står färdiga året efter.

1990

LFK firar 50 års jubileum

LFK firar 50 års jubileum, ett stort steg när man tänker på hur det en gång började. Gunnar Nordin övertar ordförandeklubban efter Harry Wibratt. Klubbens högtflygande planer kommer även i framtiden att visa vad medlemmarna kan åstadkomma både på motor- och på segelflygsidan.

1992

Hangar B

Klubben flyttar Stadens gamla bussgarage till Viarp och invigs som hangar B.

1993

Laroy´s hangar

Första spadtaget  tas till Laroy´s hangar.

1994

Asfaltbanan anlägges

Asfaltbanan anlägges och invigs med en flygdag. Flygfältet döps till Enoch Thulins Flygplats.

1995

Hjelmco Oil AB

Hjelmco Oil AB blir klubbens leverantör av flygbränsle.

1997

Vallåkraträffen

Vallåkraträffen

Flygplatsen blir Vallåkraträffens nya hemvist, Ett 3-årigt avtal skrivs.

2000

Klubben fyller 60 år

Man firar Millenium skiftet samtidigt som klubben fyller 60 år, För att bibehålla den goda grannsämjan bjuder man grannarna på en flygtur.

2001

Katana DA20 anskaffas

Katana DA20 anskaffas

Ekonomin är god. En Katana DA20 anskaffas som efter provflygningen mottagits väl av medlemmarna.

2004

Förlust av flygplan

Höstens storm orsakar förlust av flygplan…

2005

Tre nya flygplan inköpta

DG1000S

Medan stormen ” Gudrun ” ödelägger stora delar av Skåne och åstadkommer omfattande skador på våra byggnader och materiel, ytterligare en Katana DA20 samt en Cessna 172 inköps och segelflygarna får ett nytt segelflygplan, DG 1000, som får reg nr SE – UTS.

2007

Landningsbanan asfalteras om

Landningsbanan asfalteras om då den tidigare beläggningen inte höll för trycket.

2008

Modellflygklubben Clippern upptages i LFK

modellflyg

Modellflygklubben Clippern upptages i LFK och får ett eget flygfält samt klubbstugatill sitt förfogande. Värre är att man måste stoppa antagandet av nya motorflygelever på grund av att det saknas lärare.

2010

Självstartande segelflygplan

Självstartande segelflygplan

Fabriksny SLG – självstartande segelflygplan ASK 21 MI som får reg nr SE – USH tages i bruk. 70-års jubileum firas med festligheter i Gröna Dal.

2012-2015

Renovering och uppfräschning av klubbhuset

Många arbetstimmar läggs ned på renovering och uppfräschning av gamla klubbhuset.

2016

EN SVART DAG I KLUBBENS HISTORIA

branden

EN SVART DAG I KLUBBENS HISTORIA, EN ANLAGD BRAND FÖRSTÖR BÅDE KLUBBHUS OCH HANGARER MED UPPSTÄLLDA FLYGPLAN.

2017

Invingning av det nya klubbhuset

Invingning av det nya klubbhuset

I juli månad 2017 invigs det nya klubbhuset. Gunnar Nordin, klubbens Hedersordförande, klipper banden.